کدخبر : 36

بهنوش طباطبایی این عکس را منتشر کرد

 بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:لحظه ی حساسِ رشد........ . مهمترین و ناب ترین و حساس ترین لحظه ی زندگی و رشد و بالندگی، دقیقا همان زمانی ست که دوست و غیر دوست دلسرد ت می کنن از ارزشمندی وجودت دلسردت می کنن از لیاقتها و تو انمندیهای وجود ارزشمندت................. اون لحظه رو به تلخی و درد ، نباز ......... اون لحظه رو ستایش کن و با آگاهی کامل ازش عبور کن...... چرا که اون لحظه ، لحظه ی حساس ِرشد و بالندگی ست . اون لحظه ی شناخت بهتر از خود و دیگران است...
 
 
 
 
تصویر

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: