عیدی کارمندان

کدخبر : 249

پیشنهادها به دولت برای تعیین عیدی امسال کارمندان دولت، معادل حقوق یک‌ماه است.

معمولا عیدی کارمندان دولت در پایان بهمن ماه همراه با حقوق به حسابشان واریز می‌شود.  میزان عیدی کارمندان نیز طبق برآوردهای اولیه در بودجه و تصویب نهایی در هیات دولت تعیین می شود.

در آستانه تعیین رقم عیدی امسال کارمندان دولت، پیشنهاداتی به دولت مطرح است که از جمله آن پرداخت عیدی امسال کارمندان دولت معادل یک ماه حقوق است، در این رابطه باید گفت که عیدی کارمندان دولت از قانون مدیریت خدمات کشوری و ضریب مصوب تبعیت می کند؛ به طوری که بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط هیات وزیران میزان عیدی تعیین می شود.

عیدی کارمندان دولت افزایش پیدا می‌کند؟

طبق مصوبه هیات وزیران برای امسال ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۳۰۴۸ ریال است، در این حالت  عیدی امسال کارمندان دولت برای سال جاری  یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در برآوردهای اولیه در بودجه ۱۴۰۰ نیز مبلغ عیدی کارمندان دولت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

البته این رقم در جریان بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به دلایلی مانند تغییرات حقوقی می‌تواند متفاوت در هیات دولت به تصویب برسد، به هر صورت عیدی سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و تکرار آن برای عیدی امسال کارمندان دولت بعید است و افزایش آن محتمل خواهد بود.

در سال ۱۳۹۹، گرچه میزان عیدی در بودجه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود اما در نهایت مصوبه هیات وزیران نشان داد که این رقم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که دلیل این تغییر  به اعمال فوق‌العاده ۵۰ درصدی امتیاز قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گشت که در نتیجه بر تغییر ضریب در محاسبات عیدی موثر بود.

برآوردهای ابتدایی در بودجه سال آینده از پرداخت رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد./

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: