دوربین‌های ثبت تخلف

کدخبر : 360

اگر هنگام رسیدن به دوربین سرعت مناسب رعایت نشود دوربین تخلف را ثبت می‌کند.

به گزارش شما اقتصاددوربین‌های ثبت تخلف سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌کنند. افزایش سرعت درفاصله بین دو دوربین ثبت تخلف تخلف محسوب می‌شود.دوربین‌های ثبت تخلف محدودیت‌های هوشمند دوران کرونا را با ثبت پلاک ماشین، اعمال می‌کنند

 

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری می گوید: دوربین‌ها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌کنند واگر هنگام رسیدن به دوربین سرعت مناسب رعایت نشود دوربین تخلف را ثبت می‌کند. افزایش سرعت درفاصله بین دو دوربین تخلف محسوب می‌شود.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: